st-ART festival in Openluchttheater De Doolhof


Stephworx en Danla

Flotte Délire

The Black Wave is een monumentaal piratenschip uit de Gouden Eeuw. Door te navigeren op de golven van kaperij, roem en whisky heeft dit schip de tand des tijds doorstaan. Zo doorkruist dit machtige fregat de straten in het heden en houdt ze koers op een volle schatkist en de liefde!

Flotte Délire

The Black Wave is a monumental pirate ship from the Golden Age. Navigating the waves of piracy, fame and whiskey, this ship has stood the test of time. This is how this mighty frigate traverses the streets of the present, keeping a course for a full treasure chest and love!